ความหมายของทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ Visual Elements ในทัศนศิลป์หมายถึงองค์ประกอบของศิลปะที่สามารถมองเห็นได้

จุด
Dot หมายถึง เครื่องหมายรูปทรงกลมหรือจุด เกิดจากการจุ่ม กด หรือกระทบกับวัสดุต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา แปรง และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด เป็นที่มาของเงา ใบหน้า ฯลฯ เช่น การแนะนำเส้นและจุดที่ชี้ แบบฟอร์มบรรทัด กลายเป็นลักษณะของรูปร่าง รูปร่าง และผิวหนัง ความ หมาย ทัศน ธาตุ

เส้น

เส้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐานของทุกรูปแบบศิลปะ ใช้ภาพสเก็ตช์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพ เส้น หมายถึง การนำหลายจุดมารวมกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือสิ่งที่เกิดจากการขีดข่วน เขียน ลาก ทำให้เกิดริ้วรอย

 • เส้นแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง เรียบ และผ่อนคลาย
 • เส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกว่าสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง และเจริญรุ่งเรือง
 • เส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว ความเร็ว และความแปรปรวน
 • ส่วนโค้งให้ความรู้สึกอ่อนไหว อ่อนโยน สบายตัว นุ่มนวล และเย้ายวน
 • เส้นโค้งเกลียว ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ผ่อนคลาย ขยายตัว อาการชา
 • เส้นซิกแซกหรือซิกแซกเพื่อให้รู้สึกถึงการกระแทกที่รุนแรง ความตื่นเต้น ความวุ่นวาย และความขัดแย้ง
 • เส้นประให้ความรู้สึกของความมักมากในกาม, ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่นอน

แนวความคิดและความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเดียว ไม่ใช่ความรู้สึกถึงตาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น โค้งกลับหัว ถ้าใช้เขียนรูปปากคนหน้าการ์ตูน จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าโค้งหงายขึ้น จะทำให้อารมณ์ดี เป็นต้น

รูปร่าง

รูปร่าง (Shape) หมายถึง รอบนอกทางกายภาพของวัตถุ วัตถุ วัตถุ คน สัตว์ และพืช เป็นสองมิติ มีความกว้างและความยาว รูปร่าง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ

 1. รูปร่างตามธรรมชาติ หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ และพืช
 2. เรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม เป็นต้น
 3. Free Shape หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้าง รู้สึกอิสระ มันไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง ตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น รูปทรงของหยดน้ำ เมฆ และควัน เป็นต้น

รูปทรง

รูปร่าง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏต่อสายตาเป็น 3 มิติ คือ กว้าง ยาว หนา หรือลึก หมายความว่าจะรู้สึกเหมือนเป็นแท่ง มีพื้นที่ภายใน ปริมาตร และน้ำหนัก

สี ความหมาย ของสี ทัศนธาตุ

สีหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสีที่มนุษย์สร้างขึ้น สีสามารถทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากมาย เช่น อาจทำให้คุณรู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น มืดมน หรือแม้แต่ซึมเศร้า ทัศนธาตุ
สีและการใช้งาน

 • วรรณะของสี (Tone) จากวัฏจักรสีธรรมชาติ ในงานศิลปะวรรณะสีแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อนรน เช่น เหลือง ส้ม เหลือง ส้ม แดง แดง ม่วง เป็นต้น ในขณะที่ วรรณะเย็นเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น เขียว เขียว เหลือง เขียว น้ำเงิน น้ำเงิน ม่วง น้ำเงิน ม่วง ฯลฯ.
 • ค่าของสี (Value of color) หมายความว่า สีหนึ่งสีจะค่อยๆ จางลงจนเป็นสีขาวหรือสว่าง แล้วค่อยๆ เข้มขึ้นจนมืด
 • ขาวดำ (Monochrome) หมายถึงสีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดจากสีเดียว หรือใช้เพียงสีเดียวในการวาดภาพด้วยสีอ่อน กลาง เข้ม คล้ายกับภาพถ่ายขาวดำ
 • สีทั้งหมด (Tonality) หมายถึงสีเดียวที่มีอิทธิพลเหนือสีอื่นๆ ทั้งหมด เช่น การเขียนทิวทัศน์ ปรากฏว่าสีโดยรวมคือ เขียว น้ำเงิน เป็นต้น
 • สีที่ปรากฏเด่น (Intensity) หมายถึงวิธีการเขียนภาพที่ใช้สีสว่างเพื่อให้ปรากฏบนโทนสีโดยรวมที่เป็นกลางหรือหมองคล้ำ
 • สีคอนทราสต์หรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่ตรงข้ามกันในวงจรสีธรรมชาติ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน กับ ส้ม ม่วง เหลือง

รูปร่างและรูปทรง

รูปร่าง (Shape) หมายถึง รอบนอกทางกายภาพของวัตถุ วัตถุ เครื่องใช้ คน สัตว์ และพืช เป็นสองมิติ มีความกว้างและยาว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • รูปทรงธรรมชาติ หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ และพืช เป็นต้น
 • เรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม เป็นต้น
 • Free Shape หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้าง รู้สึกอิสระ มันไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง ตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวหยดน้ำ เมฆ และควัน เป็นต้น
  รูปคือโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏต่อตาใน 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความหนา
  หรือลึกคือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแท่ง มีเนื้อที่ ปริมาตร และน้ำหนักภายใน ความ หมาย ของ ทัศน ธาตุ
  มารรูปร่าง 2 แบบ
 • นำเส้นมาต่อกันเพื่อสร้างความกว้าง ความยาว ความหนา หรือความลึกในลักษณะสามมิติ
 • สิ่งที่หนาแน่นในแบบ 3 มิติ เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือสไตล์ ทัศนธาตุ

 บทความที่เกี่ยวข้อง