ความหมายของทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ Visual Elements ในทัศนศิลป์หมายถึงองค์ประกอบของศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ จุด Dot หมายถึง เครื่องหมายรูปทรงกลมหรือจุด เกิดจากการจุ่ม กด หรือกระทบกับวัสดุต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา แปรง และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด เป็นที่มาของเงา ใบหน้า ฯลฯ เช่น การแนะนำเส้นและจุดที่ชี้ แบบฟอร์มบรรทัด กลายเป็นลักษณะของรูปร่าง รูปร่าง และผิวหนัง เส้น เส้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐานของทุกรูปแบบศิลปะ ใช้ภาพสเก็ตช์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพ เส้น หมายถึง การนำหลายจุดมารวมกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือสิ่งที่เกิดจากการขีดข่วน เขียน ลาก ทำให้เกิดริ้วรอย เส้นแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง เรียบ และผ่อนคลาย เส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกว่าสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง และเจริญรุ่งเรือง เส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว ความเร็ว และความแปรปรวน ส่วนโค้งให้ความรู้สึกอ่อนไหว อ่อนโยน สบายตัว นุ่มนวล […]

ประวัติตะกร้อ

ประวัติตะกร้อ การแข่งขันตะกร้อ เป็นการแข่งขันกีฬาตะกร้อไทยตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด แต่คาดว่าราวๆ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศอื่นๆ ใกล้เคียงก็เล่นตะกร้อ ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น จะเล่นเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ โดยลานกว้างพอสมควร ตะกร้อที่เคยใช้หวายถักเป็นลูกตะกร้อ ปัจจุบันนิยมใช้ลูกตะกร้อพลาสติก การเตะตะกร้อเป็นการเล่นที่ผู้เล่นได้ทิ้งเอาไว้ ออกกำลังกายทุกสัดส่วน ฝึกความคล่องตัว การสังเกต ไหวพริบ บุคลิกภาพดี มีความสง่างาม และการเล่นตะกร้อถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทย ในการค้นคว้าหาที่มาของกีฬาตะกร้อในสมัยก่อน ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ากีฬานั้นมาจากไหน จากสมมติฐานอาจมีหลายสาเหตุดังนี้ พม่า ราว พ.ศ. 2330 ชาวพม่ามาตั้งค่ายที่โพธิ์สามต้น เลยมาเล่นตะกร้อกัน ซึ่งพม่าเรียกว่า “ชิงหลง” และมาเลเซียก็ประกาศว่าเซปักรากาเป็นกีฬามาเลย์แต่เดิมเรียกว่าเซปักรากา รากา แปลว่าตะกร้า ฟิลิปปินส์ ได้รับความนิยมมาช้านาน แต่จีนเรียกว่าสิปักษ์ ยังมีกีฬาที่คล้ายกับเซปักตะกร้อแต่เป็นตะกร้อชนิดหนึ่งที่เป็นลูกปักขนนก ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่ตั้งถิ่นฐานในอเมริกาได้นำเอาการเล่นตะกร้อขนไก่มาเผยแพร่ แต่จะเรียกว่า Tek K’au ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่ในเกาหลี มันคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อนั้นแตกต่างกัน คือการนำหางไก่ฟ้ามาพันเป็นผ้าสำลีด้วยดินเหนียว ซึ่งประกาศในเมืองไทยว่านิยมเล่นตะกร้อมาช้านาน และประยุกต์ใช้กับประเพณีของคนไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งในด้านทักษะและความคิด ประวัติกีฬาตะกร้อในประเทศไทย ในสมัยโบราณ ประวัติตะกร้อ ประเทศไทยมีกฎหมายและวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิด โดยนำตัวผู้ต้องขังมาถักทอด้วยหวายทรงกลมเพื่อให้ช้างเตะ […]

ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร

ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อนำไปใช้กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์โต๊ะทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ MS DOS หรือ Windows ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เพราะซอฟต์แวร์ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย พวกเขาพยายามแข่งขันในหลายๆ ด้าน เช่น ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน การสนับสนุนที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ มีคู่มือผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์ที่อ่านง่าย จัดให้มีวิธีการหรือขั้นตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกอย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์อื่น มีซอฟต์แวร์ประยุกต์มากมาย สามารถจำแนกได้กว้าง ๆ ได้เป็นสองประเภท: ซอฟต์แวร์เฉพาะและซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะทาง ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร เป็นโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับการใช้งานเฉพาะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้เขียนเป็นโปรแกรมเมอร์ (โปรแกรมเมอร์) ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และต้องศึกษาและเข้าใจงานและรายละเอียดของการสมัครด้วย เช่น โปรแกรมช่วยบริหารการเงิน โปรแกรมการจัดการการบริการลูกค้า ฯลฯ มักไม่ค่อยพบเห็นในซอฟต์แวร์ประเภทนี้ในตลาดทั่วไป แต่สามารถซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายในราคาค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ การใช้งานทั่วไป ซอฟต์แวร์  โครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะประกอบด้วยฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าและระบบการทำงานหลัก ภายในซอฟต์แวร์ควรมีโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างรายงาน การโต้ตอบและการนัดหมายตามกำหนดเวลา […]